O nas

HISTORIA

Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych w strukturze Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych (obecnie Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) została utworzona z dniem 1 maja 2001 roku w rezultacie przekształcenia Zakładu Multimedialnych Technologii Informacyjnych, który od 1997 r. funkcjonował w strukturze Instytutu Zarządzania na tym samym Wydziale. Katedra prowadzi badania nad oddziaływaniem multimedialnych technologii informacyjnych oraz ich zastosowaniami w naukach społecznych i pedagogicznych. Dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną. Prowadzi kształcenie studentów w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym i podyplomowym. Studenci w trakcie studiów zapoznają się z zagadnieniami informacyjnymi w ramach przedmiotów informatycznych, poznają również zagadnienia z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych i nauk o komunikowaniu.

PRACOWNICY

W Katedrze zatrudnionych jest:

  • dwóch pracowników samodzilnych
  • trzech pracowników ze stopniem naukowym doktora zatrudnionych na stanowisku adiunkta
  • czterech pracowników na stanowisku asystenta
  • jeden pracownik ze stopniem magistra na stanowisku wykładowcy
  • oraz pracownik naukowo techniczny 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Katedra prowadzi specjalność Edukacja Medialna i Informatyczna

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Katedra prowadzi badania nad oddziaływaniem multimedialnych technologii informacyjnych oraz ich zastosowaniami w naukach społecznych i pedagogicznych.

Darmowe oprogramowanie Microsoft dla pracowników i studentów WPSNZ Pobierz!