Warsztaty

Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych

serdecznie zaprasza pracowników
Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
na warsztaty pt.:

  • ELEKTRONICZNE SYSTEMY WSPOMAGANIA EDUKACJI
    PLATFORMA EDUKACYJNA
  • INTERNETOWY SYSTEM BADAŃ ANKIETOWYCH

Więcej

Darmowe oprogramowanie Microsoft dla pracowników i studentów WPSNZ Pobierz!

Platforma edukacyjna

System badań ankietowych

Telewizja Wydziałowa