TEMATYKA BADAWCZA REALIZOWANA PRZEZ KATEDRĘ

Badania naukowe Katedry skupiają się wokół problemów komunikacji, oddziaływania i percepcji komunikatu multimedialnego, problemów informatyzacji i zastosowań technologii informacyjnych oraz problemów kształcenia na odległość.

Tematy badawcze

  • Edukacja pedagogiczna w zakresie technologii informacyjnej w systemie kształcenia na odległość
  • Pedagogiczne podstawy oddziaływań multimedialnych technologii informacyjnych w zarządzaniu
  • Zastosowanie i oddziaływanie multimedialnych technologii informacyjnych w edukacji
  • Strukturyzacja informacji multimedialnej w oparciu o hipertekstowy model dokumentu

Darmowe oprogramowanie Microsoft dla pracowników i studentów WPSNZ Pobierz!