Edukacja Medialna i Informatyczna

Kierunek: PEDAGOGIKA
Specjalność: Edukacja medialna i informatyczna
Typ studiów: stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (3 lata)

Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu mediów i technologii informacyjnych. Umiejętności, które student zdobędzie powinny umożliwić mu świadomie odbierać i rozumieć komunikaty multimedialne, projektować i realizować własne przekazy tego typu oraz krytycznie oceniać wytwory multimedialne własne i cudze. Absolwent zdobędzie kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej w zakresie kształcenia informatycznego i medialnego w szkole podstawowej. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w szkole podstawowej oraz we wszelkiego rodzaju instytucjach kulturalno-oświatowych i edukacyjnych, przedsiębiorstwach i organizacjach samorządowych, mass mediach, wydawnictwach medialnych itp.

Kierunek: PEDAGOGIKA
Specjalność: Edukacja medialna i informatyczna
Typ studiów: stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (2 lata)

Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności studenta z zakresu mediów i technologii komunikacyjno-informacyjnych. Przygotowanie go do prowadzenia działalności naukowo-badawczej w obszarze pedagogiki medialnej. Dla absolwentów studiów I stopnia w zakresie edukacji medialnej i informatycznej studia drugiego stopnia dają możliwość uzyskania uprawnień do prowadzenia zajęć w wszystkich poziomach edukacji szkolnej. Może znaleźć zatrudnienie w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum oraz we wszelkiego rodzaju instytucjach kulturalno-oświatowych i edukacyjnych, przedsiębiorstwach i organizacjach samorządowych, mass mediach, wydawnictwach medialnych itp.

Darmowe oprogramowanie Microsoft dla pracowników i studentów WPSNZ Pobierz!